امان از دل زینب

زهرا داغ علی را ندید!

علی داغ حسن را ندید!

حسن داغ حسین را ندید!

حسین داغ رقیه را ندید!

عباس داغ علی اصغر را ندید!

چه کشد زینب که داغ تک تکشان را به عینه دید,,,

امان از دل زینب..

/ 2 نظر / 71 بازدید
کمی بالاتر

امان از دل زینب.آجرک الله یا صاحب العصر والزمان

مهریماه

امـــــــــــــــــــــــــــــــــان،خدایا امان[گریه]